Clean Focusing: op een andere manier contact maken met je binnenwereld.

Metaforische Reflectie, een vorm van begeleide zelfreflectie
  • CLEAN:

‘Clean’ komt van Clean Language, een methode die is ontwikkeld door de briljante therapeut David Grove. Op basis van het inzicht dat de therapeut/begeleider zijn eigen vooronderstellingen, overtuigingen en waarden zoveel mogelijk buiten het gesprek dient te houden, ontwikkelde hij een set vragen die precies daarvoor zorgt. Met behulp daarvan kun jij als cliënt je eigen belevingswereld op een veilige en open manier onderzoeken. In de praktijk richt dat onderzoek zich op je innerlijke symbolen en metaforen, die feilloos de structuur en de gevoelswaarde van je situatie weergeven.

 

  • FOCUSING:

Focusing is ontwikkeld door filosoof en therapeut Gene Gendlin, die tot de ontdekking kwam dat geslaagde therapie vaak tot stand komt als de cliënt tijdens de gesprekken regelmatig navoelt of wat hij/zij zegt ook vanbinnen klopt, ‘resoneert’. Focusing is de bewuste toepassing daarvan; contact maken en houden met een innerlijk, lijfelijk ervaren weten. Tijdens Focusing maak je contact met een ‘gevoeld besef’ rond het thema dat speelt. Dat gevoelde besef gaat aan woorden en concepten vooraf en geeft een heel nieuw en vaak verfrissend perspectief.

 

  • CLEAN FOCUSING:

Zowel Clean Language als Focusing richten zich op het tevoorschijn brengen van de ‘eigen wijsheid’ van de cliënt. Clean Focusing is de bundeling van twee krachten. Het lijfelijk weten erbij houden wanneer je het rijke symbolische metaforische landschap verkent. En optimaal reageren als uit dat lijfelijk weten zich nieuwe symbolen en metaforen aandienen.

De integratie van Clean Language en Focusing is onontkoombaar, omdat het parallelle toegangen zijn tot dezelfde innerlijke wereld. Deze manier van contact maken met je innerlijke wereld geeft je diepgaand inzicht en wezenlijke verandering.

 

 

  • Als je benieuwd bent naar meer of je vragen beantwoord wilt hebben, kun je gebruikmaken van de mogelijkheid tot een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.