Ronald van Oosten, coach, counselor, trainer en opleider

Ronald van Oosten

Mijn naam is Ronald van Oosten en ik zet me ervoor in om mensen in contact te brengen met wie ze werkelijk zijn en ze daardoor te helpen hun eigen plek in het leven te vinden.

 

Hoe het begon

Ik begon mijn carrière ooit als fotograaf en video-editor. Tijdens dat werk ontstond de grote wens meer te gaan begrijpen van mensen en wat hen beweegt. Ik ben toen in opleiding gegaan aan het Europees Instituut, voor mij de beste opleiding voor coaching en counseling van Nederland.

 

Naar professionaliteit

Na mij een tijd serieus voor hypnotherapie geïnteresseerd te hebben ben ik mij gaan bekwamen in NLP. Als NLP-trainer heb ik gewerkt voor diverse bureaus in de rol van coach, trainer en ontwikkelaar van maatwerktrainingen. Ook heb ik een landelijk netwerk van coaches helpen opzetten. Naast dit alles had ik mijn eigen bureau, de Opschudding, waarin ik trainingen in creatief denken ontwikkelde en coaching gaf, specifiek aan mensen met een creatief beroep of project.

 

Waar het echt om draait

Intussen was ik bezig gebleven om mijzelf te blijven verdiepen en ontwikkelen. Dat leidde tot het ontdekken van - en mijzelf bekwamen in - diverse benaderingen die uitgaan van de gedachte dat de oplossing voor problemen te vinden is in de mensen zélf. Ik noem hier vooral Focusing, een methode die uitgaat van het accepteren en serieus nemen van alles wat vanuit het eigen innerlijk tevoorschijn komt

Daarnaast bemerkte ik een fascinatie voor het helende en in beweging brengende effect van het werken met de eigen metaforen van de cliënt: een bij zowel professionals als publiek relatief onbekende benadering, waarvan ik zeker weet dat die op termijn een grote vlucht gaat nemen.

De methode die ik inzet in het werken met metaforen heet Clean Language.

 

De integratie van beide bovenstaande benaderingen, die ik 'Clean Focusing' ben gaan noemen, wordt zichtbaar in mijn logo.

In het naar elkaar toe bewegen van een vuurrood hart (Focusing: bewustwording van lichaamssignalen en onderliggende gevoelens) en een hemelsblauw hart (Clean Language: helderheid en verandering met behulp van metaforen) vormt zich een krachtig, dynamisch geheel.

 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!